Σ∑∑(゚□゚;)"

ダーリン更新されてた!!!

でも休憩終わるので,帰りに見ますぅうううっっ

 

私が一歩先に行くと,ダーリンはその二歩 三歩先に進みます

よね…

背中しか見えない~,でもその大きな背中を見るのが好き

だったりします(照)

 

 

照れてれ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright(C)2020-2024. tankyu-nichiwa. https://www.yuki67hayashi.art/

Master, Yuki Hayashi.